Designation: Consilier superior MIPE

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene